Työntekijän palkkaaminen

Ennen työntekijän palkkaamista pohdittavia asioita

 • Millaista koulutusta ja kokemusta tehtävässä tarvitaan
 • Tarvitsetteko osa- vai kokoaikaista työntekijää
 • Tarvitsetteko määräaikaista vai vakinaista työntekijää
 • Mitkä ovat yhdistyksenne taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet palkan ja muiden työnantajavelvoitteiden hoitamiseen
 • Miten järjestätte työntekijän perehdyttämisen ja työnjohdon
 • Onko palkkaan mahdollista saada TE-toimiston myöntämää tukea

Linkki: Lisätietoa työttömän palkkauskustannuksiin maksettavasta palkkatuesta

 

Toimenkuvan määrittely on onnistuneen palkkaamisen tärkein vaihe

Toimenkuva määrittelee työtehtävät ja sen, millaista tekijää tehtävään etsitään.

 • Päätehtävä ja siihen kuuluvat erilliset työt
 • Muut mahdolliset työt
 • Työn edellyttämä osaaminen
 • Kuinka itsenäisesti ja millaisten ohjeiden mukaan työ tehdään
 • Työhön kuuluvat vastuut ja valtuudet ja velvollisuudet osallistua esim. koulutuksiin
 • Sijaisuudet

 

Ilmoitus avoimesta työpaikasta

Ilmoittakaa avoimesta työpaikasta paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon, eli TE-toimistoon.

 

TE-toimiston kanssa käytte läpi mm.

 • Millainen työntekijätarve yhdistyksellä on
 • Tuleva tehtävä ja sen vaatimukset
 • Tarvittava osaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet

TE-toimistolta saatte tukea työntekijän rekrytointiin ja mahdollisesti myös palkkatukea, jos palkkaatte vaikeasti työllistettävän henkilön. TE-toimisto

 • Julkaisee työpaikkailmoituksen sovituissa kanavissa
 • Neuvoo asioissa, jotka liittyvät tehtävän täyttämiseen
 • Etsii sopivia työntekijäehdokkaita

Lisätietoja TE-toimistojen palveluista ja tukimahdollisuuksista saa TE-toimistojen nettisivuilta.

 

Muut rekrytointikanavat ja työpaikkailmoitus

Työpaikkailmoituksen voi laittaa myös yhdistyksen omille nettisivuille, ilmoitustauluille, alueella ilmestyviin ilmaisjakelulehtiin tai paikallislehteen.

 

Työpaikkailmoitus sisältää

 • Yleistä tietoa MLL:stä ja työtä tarjoavasta paikallisyhdistyksestä
 • Tehtävän toimenkuvan
 • Työsuhteen ehdot
 • Tiedot hakumenettelystä ja -ajasta
 • Kertokaa, että tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, mikäli hän tulee työskentelemään alaikäisten kanssa
 • Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot ja esim. toive yhteydenoton ajankohdasta

 

Ehdokkaiden haastatteleminen

Varatkaa työhönottohaastatteluun riittävästi aikaa ja rauhallinen tila. Työntekijän tulevan esimiehen, eli työstä vastaavan henkilön, tulisi aina olla yksi haastattelijoista. Valmistautukaa työhaastatteluun huolella ja käyttäkää pohjana tehtävän toimenkuvaa.

 • Käykää hakemukset ja muut materiaali huolellisesti läpi ja kartoittakaa, puuttuuko jotain; haastattelussa on mahdollisuus kysyä täydennyksiä.
 • Miettikää, mitä voitte kertoa haettavana olevasta tehtävästä ja yhdistyksestä sekä rekrytoinnin etenemisestä.
 • Sopikaa, kuka tai ketkä haastattelevat ja mitä asioita kukin kysyy.
 • Sopikaa, miten ilmoitatte valinnasta hakijoille.
 • Pyytäkää hakijalta haastattelussa lupa ottaa yhteyttä suosittelijoihin.

 

Työntekijän valinta ja valinnasta tiedottaminen

Valinnasta kannattaa ilmoittaa ensin valitulle ja pyytää mahdollinen rikosrekisteriote. Työnhakija voi tilata rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskuksesta. Samalla voitte varmistaa, että hakija on edelleen mukana hakuprosessissa. Kun olette tarkistaneet rikosrekisteriotteen ja todenneet, ettei se ole esteenä palkkaamiselle, ilmoittakaa valinnasta myös muille hakijoille. Työnantajan ei tarvitse kertoa valintaperusteita hakijoille. Ilmoittakaa valinnasta myös TE-toimistoon.

Linkki: Rikostaustaotteen tilaaminen