Työterveyshuolto

Työterveyshuoltolain mukaan kaikkien työnantajien on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat ainakin

Työpaikkaselvitys, joka

  • Kartoittaa työpaikan toiminnat
  • Kartoittaa altistus- ja kuormitustekijät
  • Kartoittaa tarpeelliset terveystarkastukset
  • Sisältää johtopäätökset terveyteen vaikuttavista tekijöistä
  • Sisältää tarvittavat toimenpide-ehdotukset

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka sisältää

  • Työterveyshuollon yleiset tavoitteet
  • Työpaikan tarpeisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet

Työnantaja valitsee työterveyshuollon toteuttamistavan. Palvelut voi hankkia yksityiseltä lääkäriasemalta tai kunnan terveyskeskukselta. Lisätietoja saa Kelan sivuilta.

 

Työterveyshuollon kustannuksista korvausta Kelalta

Kela korvaa työnantajalle lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisen kustannuksista vähintään 50 %. Korvaushakemus tulee tehdä Kelalle vuoden aikana aiheutuneista kustannuksista kuuden kuukauden kuluessa työnantajan tilikauden päättymisestä. Työterveyshoitaja auttaa korvausanomuksen laatimisessa.