10 askelta kohti lapsiystävällisempää kuntaa

Pidetään yhteyttä kuntapäättäjiin

Valtuutettuihin ja muihin kuntapäättäjiin on hyvä pitää aktiivisesti yhteyttä koko vaalikauden ajan ja muistuttaa lasten, nuorten ja perheiden asioista.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä valtaosa kuntien toiminnasta ja päätöksenteosta koskee lasten ja nuorten asioita. Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan toiminta, jotka ovat perheen jälkeen merkittävimmät lasten ja nuorten kasvuympäristöt, ovat jatkossakin kaikki kuntapalveluita.

MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen yhteiskunta. On tärkeää, että MLL tekee joka puolella maata tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, muistuttaa päättäjiä lasten oikeuksista tuo esille asioita, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia.

Lapsiystävällinen kunta

1. Ymmärtää, että hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa

2. Varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen

3. Varmistaa turvallisen ja terveellisen opiskeluympäristön

4. Tarjoaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden harrastaa

5.Luo lasten ja perheiden palveluista toimivan kokonaisuuden

6. Ehkäisee aktiivisesti hyvinvointi- ja terveyseroja

7. Edistää lapsiperheiden kohtuuhintaista asumista

8. Turvaa vapaaehtoistoiminnan edellytykset

9. Arvioi päätösten lapsivaikutukset

10. Kirjaa lasten oikeuksien edistämisen kuntastrategiaan