10 askelta lapsisystävälliseen hyvinvointialueeseen

Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvoinnin haasteiden voittamisessa hyvinvointialueen palveluilla on merkittävä rooli. Hyvinvointialue vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen tehtävä.

Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita sekä hyvinvointialueille että kunnille. Sote-järjestämislaki edellyttää, että sekä hyvinvointialueet että kunnat tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

1. Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista on edistettävä tavoitteellisesti.

2. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset on arvioitava.

3. Lapsia ja nuoria on kuultava hyvinvointialueen toiminnassa.

4. Kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä on edistettävä.

5. Lasten ja nuorten palveluissa on huolehdittava lainsäädännön ja suositusten mukaisista henkilöstömitoituksista.

6. Perhekeskustoiminta kattaa koko hyvinvointialueen.

7. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita on vahvistettava.

8. Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava koronakriisin jälkihoidossa.

9. Hyvinvointialueiden ja järjestöjen kumppanuus on varmistettava.

10. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintaedellytyksistä ja vaikutusmahdollisuuksista on huolehdittava.