Maksuliikenne

Maksuliikenne ja rahavarojen hoito

Yhdistys käyttää maksuliikenteeseen vähäisiä kassatapahtumia lukuun ottamatta pankkitilejä.

Pankkitilit 

Hallitus päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta. Samoin hallitus päättää tilien käyttövaltuuksista. Kun yhdistyksen hallituksen täytyy osoittaa pankille tilinkäyttöoikeudet, tarvitaan pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta, jossa asiasta on päätetty.  

 

Käteiskassat 

Yhdistyksellä voi olla esimerkiksi perhekahvilan tai kerhotoiminnan yhteydessä käteiskassoja, joista on pidettävä erillistä kassakirjaa. Kassakirjaan tehdään kirjaukset kaikista käteistapahtumista, sekä kassasta otoista että panoista. Kassakirjaan merkataan tarkat summat ja tiedot mistä rahat on saatu, tai mihin kassasta otetut rahat käytetty. Kassakirjasta on löydyttävä alku- ja loppusaldo sekä kassakirjan liitteeksi on lisättävä ostoskuitit. Kassatapahtumat viedään kuukausittain yhdistyksen kirjanpitoon.

Käteinen on monilla tavoin riskialttein tulonlähde. Se vaatii selkeät toimintatavat, ettei yhdistykselle tarkoitettu käteinen ei joudu vääriin käsiin, katoa ja jää kirjaamatta. Kassan saldo kannattaa pitää kohtuullisena ja siirtää ylimääräinen raha yhdistyksen tilille.

Yhdistyksen hallitus päättää käteiskassan suuruudesta. Kun käteiskassanhoitaja vaihtuu, hallitus tekee kassakirjaan merkinnän vaihtumisesta. Merkinnästä tulee käydä ilmi kassansaldo ja sitä vastaavat käteisvarat, jonka entinen ja tuleva kassanhoitaja allekirjoittavat.