Talousarvio

Yhdistys tekee vuosittain tulevalle vuodelle kirjallisen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Nämä hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa. Talousarvio on arvio seuraavan tilikauden tuotoista ja kuluista.

Hallitus laatii talousarvion tuloslaskelman muotoon toiminnanaloittain jaoteltuna. Talousarvio laaditaan toimintasuunnitelman pohjalta. Se on arvio siitä, mitä suunnitelman mukainen toiminta tulee maksamaan ja miten se rahoitetaan. Talousarvio kannattaa tehdä samaa jakoa hyödyntäen, jolloin sen toteutumista on helppo seurata pitkin vuotta.

Hallitus voi käyttää talousarvion laatimisessa kuluvan vuoden toteutunutta tilannetta  ja tuloslaskelmaa sekä aikaisempien vuosien tuloslaskelmia. Niihin lisätään tai niistä vähennetään odotettavissa olevat muutokset.
Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen tulos eli kulujäämä on yleensä negatiivinen ja yhdistys tarvitsee sitä kattamaan varainhankintaa, sijoitustoimintaa tai yleisavustuksia. Pääsääntönä on, että talousarvion tuottojen on katettava kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut.

Talousarvion laatimisessa on oltava huolellinen ja mahdollisimman realistinen, sillä talousarvio sitoo hallitusta. Lisäksi avustajatahot edellyttävät, että avustusanomukset perustuvat talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.

 

Talousarvion toteutumisen seuranta

Talousarvio on paitsi taloudenhoidon suunnittelun myös sen valvonnan ja seurannan apuväline. Hallituksen on hoidettava taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti. Talousarvion toteutumista on seurattava sekä tilikauden aikana että sen päätyttyä. Ainakin suurempien poikkeamien syyt on selvitettävä. Talousasiat tulee käydä läpi jokaisessa hallituksen kokouksessa.