Toiminnantarkastus vai tilintarkastus

MLL:n yhdistyksellä on oltava joko tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. Yhdistyksen syyskokous valitsee tilintarkastajat tai toiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Tilintarkastajana voi toimia

 • Tilintarkastusyhteisö
 • Yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai
 • Kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

 

Koska pitää olla tilintarkastaja?

Yhdistyksellä on oltava tilintarkastaja, jos rahoittaja sitä vaatii tai jos vähintään kaksi (2) seuraavista edellytyksistä on täyttynyt sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella:

 • Taseen loppusumma 100 000 euroa
 • Liikevaihtoa vastaava tuotto 200 000 euroa
 • Palveluksessa keskimäärin yli kolme (3) henkilöä

Liikevaihtoa vastaavalla tuotolla tarkoitetaan varsinaisen toiminnan, varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen yhteismäärää. Yleisavustuksia ei lasketa liikevaihtoa vastaavaan tuottoon.

Vaikka edellä mainitut ehdot eivät täytykään, yhdistys voi silti valita tilintarkastajan, jos toiminta on laajaa ja monipuolista.

 

Kuka voi toimia tilintarkastajana?

Tilintarkastajana voi toimia vain Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä KHT- tai HT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien on aina noudatettava hyvää tilintarkastustapaa ja heidän on oltava esteettömiä ja riippumattomia. Tilintarkastajana ei voi toimia puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen lähisukulainen, esimerkiksi puoliso, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat tai lapset.

Tilintarkastus sisältää

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajat kokouksissa

Milloin riittää, että on toiminnantarkastaja?

Paikallisyhdistyksen tulee valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa silloin, kun yhdistyksessä ei ole tilintarkastajaa.

 

Kuka voi olla toiminnantarkastaja?

Toiminnantarkastaja on hallituksen ulkopuolinen ja riippumaton henkilö, jolla on yhdistyksen toimintaan nähden tarpeellinen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus tehtävän hoitamiseksi.

Toiminnantarkastaja ei saa olla

 • Vajaavaltainen
 • Konkurssissa
 • Eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu.

Toiminnantarkastajana ei voi toimia puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen lähisukulainen, esimerkiksi puoliso, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat tai lapset.

Yhdistys voi hyödyntää mallikirjettä etsiessään toiminnantarkastajaa (ks. sivun alareunan liitteet).

Toiminnantarkastajan tehtävät

Yhdistyksen hallitus toimittaa tilin- tai toiminnantarkastajille

 • Tilinpäätös allekirjoitettuna (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)
 • Järjestön kirjanpito (tositteet, kuitit, laskut, tiliotteet ja tilikirjat)
 • Kevät- ja syyskokouspöytäkirjat
 • Hallituksen kokousten pöytäkirjat
 • Yhdistyksen säännöt
 • Jäsenluettelo
 • Muut tilin- tai toiminnantarkastajan pyytämät materiaalit

Yhdistyksen hallituksen on mahdollistettava toiminnantarkastus siinä laajuudessa kuin toiminnantarkastaja katsoo sen tarpeelliseksi. Hallituksen on myös annettava sellaista selvitystä ja apua, jota toiminnantarkastaja pyytää.

Toiminnantarkastaja voi käyttää toiminnantarkastuskertomusta laatiessa apuna mallipohjaa (ks. sivun alareunan liitteet). Jos tarkastuksessa nousee esiin huomautettavaa, siitä tulee mainita.