Perhekahvilan talous ja tilastointi

Perhekahvilan raha-asiat

Perhekahvilan tulot ja menot ovat osa koko yhdistyksen taloutta. Perhekahvilan kai­kista maksetuis­ta tuloista ja menoista on pidettävä kassakirjaa.

Kassakirjan (excel-lomake) voi ladata tämän sivun alareunasta. Esimerkiksi jokaisesta perhekah­vilakerrasta saadut kahvirahat kirjataan lomakkeeseen tuloina. Kassasta otetaan tarjoiluihin käy­tetty summa ja kirjataan meno kassakirjaan. Kaikki kuitit tulee ottaa talteen ja lisätä kassakirjan liitteeksi.

Perhekahvilatoiminnan tilastointi

MLL seuraa perhekahviloi­den kokoontumiskertoja ja osallistujamääriä valta­kunnallisesti. Tietoja tarvi­taan rahoittajia, yhteistyökumppaneita ja mediaa varten.

Nämä tärkeät luvut voi ottaa talteen eri tavoin. Perhekahvilassa voi esimerkik­si olla vihko tai Vapaaehtoisnetistä tulostet­tu perhekahvilan tilastoinnin apulomake, johon merkitään jokaisella kerralla muka­na olleiden aikuisten ja lasten määrä.

Vapaaehtoinen antaa vihkon tai lomakkeen kauden lopussa yhdistyksen perhekah­vila- tai tilastovastaavalle. Yhdistyksen perhekahvilavastaavalta voi kysyä vaihtoehtoisista tilastointitavoista, esimerkiksi tilastoinnista Oma MLL -palvelun kautta.