Ohjelman suunnittelu ja tarjoilut

Miten perhekahvilan ohjelma suunnitellaan?

Kaikki kävijät kannattaa ottaa mukaan perhekahvilan ohjelman suunnitteluun ja pelisääntöjen laatimiseen tai päivittämiseen. Kauden alkuun kan­nattaa varata yksi kokoontumisker­ta yhteiselle ohjelman ja pelisääntöjen suunnittelulle.

Suunnittelun voi toteuttaa monel­la tavalla. Voit esimerkiksi asettaa esil­le ison paperin, johon kävijät kirjaavat, millaista toimintaa, teemoja tai vierai­lijoita aikuiset ja lapset toivovat. Lap­set voivat olla suunnittelussa mukana.

Kaikille kerroille ei tarvitse olla ohjel­maa, jolloin jää tilaa vapaalle keskuste­lulle ja pitkin kautta syntyville ideoille.

 

Perhekahvilan pelisäännöt

Kirjatkaa ohjelman suunnitte­lun yhteydessä myös pelisäännöt eli perhekahvilan yhdessä sovitut toi­mintaperiaatteet. Esimerkiksi: Per­hekahvilaan tullaan vain terveenä. Pelisäännöt kannattaa laittaa esille, jolloin ne ovat kaikkien tiedossa ja niihin on helpompi sitoutua. 

Mitä perhekahvilassa syödään ja juodaan?

Perhekahvilassa keitetään yleensä kahvia ja teetä, lap­sille varataan mehua. Muut tarjoilut vaihtelevat voileipä­tarvikkeista yksinkertaisiin lounaisiin. Yhdessä syöminen on tärkeä het­ki, mutta tarjoiluista ei tarvitse ottaa stressiä.

Perhekahvilan vapaaehtoiset tai kävijät hankkivat vuorotellen tarjottavat, jotka laitetaan yhdessä esille. Ruuan käsittelyssä ja säilytykses­sä on huolehdittava riittävästä hygie­niasta, erityisesti jos tarjolla on helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapas­si on välttämätön vain, jos keittiön haltija sitä edellyttää.

Lapset voi ottaa mukaan tarjoilujen järjestämiseen. Jos se ei ole mahdollista, on huolehdittava, että lapsilla on turval­lista sillä aikaa, kun vanhemmat häärää­vät keittiössä.

Perhekahvilan vapaaehtoiset kertovat uusille kävijöille ruokailuun liittyvistä asiois­ta, kuten missä kahvitellaan ja syödään, mistä astiat löytyvät, minne käytetyt astiat viedään ja missä voi lämmittää omat ruuat.

Perhekahvila perii tarjoiluista yleensä pienen maksun. Se, joka on ostanut tarjottavat, saa yhteisestä kahvikassasta rahansa takaisin.

Vinkki: Kannattaa kysyä, haluaisivatko alueen kaupat tai leipomot vähentää ruokahävikkiä ja lahjoittaa perhekahvilaan tarjottavaa.