Turvallinen perhekahvila

Perhekahvilan kokoontumis­tilan täytyy olla turvallinen. Kahvilan aikuisten on yhdes­sä tarkastettava, onko tilas­sa esimerkiksi liukuvia mattoja, teräviä kulmia, portaita, kuumaa uunia, pie­niä leluja tai vaarallisia esineitä pien­ten saatavilla. Jos tällaisia on, pohtikaa, mitä täytyy poistaa tai miten voisitte välttää vaaratilanteet.

Vauvalle tai leikki-ikäiselle lapsel­le turvallisessa ympäristössä pitää huomioida erilaisia asioita. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni on mukana tiloista ja turvallisuudesta kes­kusteltaessa. Tarkistakaa myös, että käytössä on ensiaputarvikkeita, kuten laastaria.

Turvallisuutta on myös se, että kaikki perhekahvilassa kokevat olonsa muka­vaksi ja hyväksytyksi. Aikuiset var­mistavat, että kaikki lapset pääsevät halutessaan mukaan leikkeihin. Perhe­kahvilassa sallitaan myös se, että lap­set osallistuvat yhteisiin hetkiin omassa tahdissaan.

 

Entä jos sattuu vahinko?

Yhdistyksen per­hekahvilavastaava tai halli­tus huolehtii, että tapaturma- ja vastuu­vakuutukset ovat voimassa. Vakuutus kattaa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten tapaturmat, vapaaehtois­ten perhekahvilaohjaajien tapaturmat sekä sisältää henkilö- ja esinevahinkoja koskevan vastuuvakuutuksen. MLL:n vakuutus­yhtiö on LähiTapiola.

Jos perhekahvilassa sattuu tapatur­ma, ensin tulee huolehtia loukkaantunees­ta henkilöstä ja käydä tarvittaessa lääkärissä. Perhekahvilan vapaaehtoinen ilmoittaa tapaturmasta paikallisyhdistyksen halli­tukselle, joka auttaa vakuutuskorvauk­sien hakemisessa jälkikäteen. Lomakkeet löytyvät Vapaaehtoisnetin kirjautumista edellyttävästä osiosta.

Linkki: Lisätietoa vakuutuksista