Vapaaehtoiset perhekahvilassa

Keitä perhekahvilan vapaaehtoiset ovat ja mitä he tekevät?

Perhekahviloita pitävät auki yleensä vapaaehtoiset van­hemmat, jotka tulevat per­hekahvilaan omien lastensa kanssa. Perhekahvi­lan vapaaehtoisia vetäjiä kutsutaan yleensä perhekahvilaohjaajiksi. Perhekahviloissa voi toimia muitakin vapaaehtoisia, jot­ka haluavat viettää aikaa lasten ja perheiden kanssa, esimerkiksi kylämummeja tai -vaareja.

”Perhekahvilassa on mielekästä tekemistä, lapsetkin tykkäävät. Pidän perhekahvilaa kahden ystäväni kanssa, on hienoa saada yhdessä jotakin aikaan omien ja muidenkin lasten hyväksi.”

On pelkästään hyvä asia, jos perhekahvilassa on monta vapaaehtoista. Tehtä­viä voi jakaa vapaaehtoisten ja kävijöiden kesken kaikille sopivalla tavalla. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole. Perhekahvi­la muotoutuu tilasta sekä siellä olevis­ta ihmisistä ja heidän tavoistaan toimia yhdessä.

Perhekahvilan vapaaehtoiset huolehtivat siitä, että yhdessä sovitut asiat tulevat hoidetuksi. Niitä ovat esimerkiksi ovien avaaminen ja sulkeminen sekä jälki­en korjaaminen. Perhekahvilan vapaaehtoinen päättää itse, kuinka pitkäksi aikaa hän sitoutuu tehtäväänsä. Jos vapaaehtoinen ei voi jatkaa tehtävässä esimerkiksi elämäntilan­teen muuttuessa, hän ilmoittaa tilanteesta paikallisyhdistyksen perhekahvilavastaavalle tai muulle luottamushenkilölle.

 

Perhekahvilaohjaaja

 • Haluaa puuhailla lasten ja vanhempien kanssa
 • Toivottaa kaikki tervetulleeksi
 • Ideoi yhdessä kävijöiden kanssa ohjelmaa

Perhekahvilaohjaajan ei tarvitse olla askartelijaihme, keittiöguru, muskariope tai supervanhempi. Eikä tarvitse olla vanhempi lainkaan.

 

Mitä perhekahvilan vapaaehtoiset tekevät?

 • Hankkivat pientä purtavaa
 • Noutavat avaimen ja avaavat ovet
 • Keittävät kahvit ja laittavat tarjoilut esille
 • Toivottavat uudet ja vanhat kävijät tervetulleeksi
 • Vastaanottavat mahdolliset vierailijat, opiskelijat ja muut vapaaehtoiset, esimerkiksi kylämummit ja -vaarit
 • Kertovat kaikille mahdollisuuksista olla mukana perhekahvilan eri tehtävissä
  Huolehtivat yhdessä tilojen järjestelystä
 • Kirjaavat ylös kävijämäärät ja kassatiedot.

Perhekahvilan vapaaehtoiset jakavat keskenään erilaisia tehtä­viä. He toivottavat kaikki tervetulleiksi ja huo­lehtivat siitä, että kävijöiden on help­po tutustua tilaan ja toisiin kävijöihin. Tämän tehtävän voi jakaa myös kävi­jöille: jos huomaat, että jollakin on esimerkiksi saman ikäinen lapsi kuin uudella tulijalla, voit pyytää häntä esit­telemään paikkoja ja toimintatapoja.

Perhekahvilan vapaaehtoiset toivottavat tervetulleik­si myös muut perhekahvilan vierai­lijat, kuten erilaisten alustusten tai muiden tuokioiden pitäjät. Usein perhekahvilan vapaaehtoinen on vierailijoi­den yhteyshenkilö ja voi jo etukäteen kertoa kävijöiden toiveista ja siitä, millaista perhekahvilassa on. Per­hekahvilaohjaaja toivottaa tervetul­leeksi myös mahdolliset kylämummit ja -vaarit sekä opiskelijat ja esittelee heidät perhekahvilassa.

Perhekahvilan vapaaehtoiset eivät puhu luot­tamuksella kerrotuista tai yksittäisen perheen ja lapsen asioista perhekah­vilan ulkopuolella.