Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokoukset

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Myös hallituksen jäsenet voivat vaatia hallituksen koolle kutsumista. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii hallitusten kokousten puheenjohtajana ja yhdistyksen sihteeri sihteerinä. Kun puheenjohtaja on poissa varapuheenjohtaja johtaa kokousta. Jos sihteeri on poissa, hänelle valitaan kokouksessa sijainen.

Kuinka usein hallituksen pitää kokoontua?

Hallitusten kokousrytmi vaihtelee muun muassa yhdistyksen koon ja toiminnan laajuuden mukaan. Usein hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tärkeintä on, että hallitus hoitaa sille kuuluvat tehtävät vastuullisesti ja ajallaan. Mitä isompi yhdistys, sitä useammin hallituksen kokouksia on syytä pitää, jotta toiminnan suunnittelu, toteutus, seuranta ja johtaminen olisi systemaattista ja hallittua.

 

Perinteinen kokous, verkkokokous vai esim. sähköpostikokous?

Yhdistyksen hallitus voi järjestää kokouksensa yhdistyksen kokouksesta poiketen vapaamuotoisemmin ja vaikka kokonaan verkkoko- tai puhelinkouksena. Erityisesti kiireellisistä asioita päätettäessä hallitus voi järjestää kokouksen esimerkiksi sähköpostikokouksena tai jonkin muun sähköisen alustan välityksellä. Tällaisen kokoustamistavan käyttäminen edellyttää kaikkien hallituksen jäsenten suostumusta ja kaikilla tulee myös olla mahdollisuus osallistua vuorovaikutteisesti kokoukseen ja päätöksentekoon. Esimerkiksi jokaiselle jäsenelle erikseen lähetetty sähköposti tai soitettu puhelu ei varmista tällaista vuorovaikutusta.

 

Sähköpostikokouksen järjestäminen

Jos yhdistyksen hallitus järjestää sähköpostikokouksen, se määrittelee kokoukselle alkamis- ja päättymisajan. Käydyn sähköpostiviestinnän voi liittää sähköpostikokouksesta laadittavan pöytäkirjan liitteeksi, mutta välttämätöntä se ei ole. Tärkeintä on, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Vaihtoehtoisesti asiasta voi päättää vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Sähköpostiviestittelyn voi tällöinkin liittää pöytäkirjan liitteeksi.

Kokouksen toteutustavasta riippumatta tulee huolehtia siitä, että kaikki tietävät mistä ja milloin ollaan päättämässä (esim. kokousajankohta tai sähköpostikeskustelulle varattu aika on tiedossa). Kaikilla tulee olla mahdollisuus vuorovaikutteisesti osallistua päätöksentekoon ja kokouksesta laaditaan normaaliin tapaan pöytäkirja. Näin erotetaan päätöksenteko muusta vapaamuotoisemmasta keskustelusta ja ajatustenvaihdosta.

 

Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Kokoukseen voi osallistua myös puhelimitse tai verkon välityksellä.

Pöytäkirja hallituksen kokouksista

Mahdollinen esteellisyys päätöksenteossa ja itsensä jäävääminen