Toiminnan tilastointi

Tilastoimme MLL:n toimintaa, että saisimme mahdollisimman kattavan kuvan toiminnan laajuudesta ja vaikutuksista. Yhdistys voi käyttää tilastointitietoja mm. vuosikertomuksessa yhteistyökumppaneiden raporteissa. Liitto tarvitsee tietoja raportoidakseen STEA:lle tai muille rahoittajille. Lisäksi tilastoista on hyötyä toiminnan esittelyssä. Vuoden 2023 toiminnan tilastointi tehdään uudella tilastointisovelluksella 31.1.2024 mennessä. Tilastointi tapahtuu Oma MLL-portaalin kautta. Tilastointioikeus on automaattisesti kaikilla yhdistyksen luottamus- ja vastuuhenkilöillä.

Mitä tilastoimme?

Suraavista toimintamuodoista tilastoimme kokoontumisten ja osallistujien määrät per kokoontumiskerta (aikuiset ja lapset) sekä käyntikerrat:

  • Perhekahvilat ja kohtaamispaikat
  • Sukupolvitoiminta
  • Vertaisryhmät ja muut aikuisten ryhmät
  • Kerhot
  • Tapahtumat ja kirpputorit
  • Retket ja leirit
  • Yhdistyksen hallituksen toiminta
  • Muu toiminta

 

Lisäksi tarvitsemme tietoa

  • Kuinka monta vapaaehtoista yhdistyksessä toimi yhteensä vuoden 2023 aikana (esim. jos perhekahvilassa oli kerrallaan 2 vapaaehtoista, mutta vuoden aikana kaikkiaan 5 henkilöä toimi perhekahvilan vapaaehtoisena, niin tähän kirjataan 5)
  • Kuinka monta vapaaehtoistuntia yhdistyksen vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt tekivät vuoden 2023 aikana (esim. luottamushenkilöillä: hallituksen kokouksiin valmistautuminen, kokoukset, talous/hallintotehtävät, tiedotus, markkinointi, MLL-koulutuksiin osallistuminen)

Tilastoinnin ohjevideot

MLL:n tilastointisovelluksen käyttöohje

Näin käytät Google Formsia tilastoinnin aputyökaluna