Yhdistyksen syys- ja kevätkokous

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset: kevät- ja syyskokous

Yhdistyksen päätösvalta kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Paikallisyhdistys järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen sääntöjen mukaan viimeistään toukokuussa ja syyskokouksen viimeistään joulukuussa.

Yhdistyksen kokouksiin kutsutaan kaikki yhdistyksen jäsenet. Varsinaisilla jäsenillä (15 vuotta täyttäneet) sekä kunniajäsenillä ja -puheenjohtajilla on kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Lapsijäsenillä on puheoikeus.

Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, jotta hallitus voi sisällyttää asian kokouskutsuun.

 

Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen. Kokouksesta on ilmoitettava mukaan jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti, sähköisesti yhdistyksen kotisivulla, sähköpostitse tai yhdistyksen alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Yksikin näistä tavoista riittää, mutta mitä useammalla kanavalla kokouksesta informoi, sen paremmin se toki tavoittaa jäseniä. (Huom. Tarkistattehan aina koollekutsumistavan yhdistyksen säännöistä, sillä osalla saattaa olla vielä käytössä vanhat säännöt, joilla koolle kutsumistapa on määritelty eri tavalla. Jos yhdistyksellä on käytössä vanhat säännöt, järjestetään kevätkokous jo huhtikuussa).

 

Ylimääräiset kokoukset

Yhdistys voi pitää myös ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä:

  • kun yhdistyksen syyskokous tai kevätkokous niin päättää
  • hallitus katsoo siihen olevan aihetta
  • vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii

Ylimääräisen kokouksen syitä voivat olla esimerkiksi hallituksen täydentäminen, sääntömuutoksesta päättäminen.

 

Voiko yhdistyksen kokouksen pitää kokonaan etänä?

MLL:n yhdistysten säännöt eivät mahdollista kokouksen järjestämistä kokonaan etänä, ns. verkkokokouksena. Sen sijaan yhdistyslain uudistuksen (1.7.2022) myötä kokoukseen voi osallistua etänä, vaikka tätä ei erikseen MLL:n yhdistysten säännöissä mainita. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen etänä on kuitenkin tehtävä päätös joko yhdistyksen tai hallituksen kokouksessa.

 

Kaikki hyöty irti yhdistyksen kokouksista

Yhdistysten kokousten ei tarvitse olla vain päätöksentekoa, vaan kokouksen yhteyteen voi miettiä myös ohjeisohjelmaa. Jäsenistön ollessa koolla voi hyvin esimerkiksi esitellä eri toimintoja, rekrytoida vapaaehtoisia, pitää pikkujoulut tai kesäkauden avajaiset, pyytää ulkopuolisen esittelijän jne.  Yhdistyksen kokous on myös hyvä mahdollisuus kuulla jäsenten toiveita ja ideoita toimintaan liittyen.

Kokouskäytännöt

Esitys- tai asialista on kirjallinen runko kokouksen kulusta ja kokous etenee sen mukaisesti.  Esityslista sisältää jo yksityiskohtia ja päätösehdotuksia. Asialista puolestaan on kirjallinen runko otsikkotasolla, ilman esim. valmiita päätösehdotuksia. Yhdistyksen hallitus vastaa listan laatimisesta ja lähettää sen joko kokouskutsujen liitteenä viikkoa ennen kokousta tai jakaa kokouksessa läsnäolijoille.

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen kulku ja käsiteltävät asiat

Kevätkokouksen sisältö ja siihen valmistautuminen

Syyskokouksen sisältö ja siihen valmistautuminen