Odottajan Jututtamo

Odottaville äideille ja isille suunnattu Jututtamo tarjoaa mahdollisuuden tutustua toisiin vanhempiin jo ennen vauvan syntymää sekä pohtia pian syntyvää vauvaa ja itseään hänen vanhempanaan. Jututtamo tarjoaa vertaistukeen pohjautuvan keskusteluareenan vanhemmille. Vapaaehtoinen ohjaaja voi ohjata Odottajan Jututtamon yhdessä ammattilaisen kanssa.

Sivun alareunan keskusteluaineistoissa on kysymyksiä kolmeksi kerraksi:

Vauva mielessä: lempeästi kohti vanhemmuutta
Odotan ensitapaamista: mitä vauvani odottaa minulta?
Yhdessä vanhempana: parista perheeksi ja vauvan vanhemmaksi
Voit pitää myös yksittäisen Jututtamo-kerran ja valita aineistosta yhden teeman tai yhdistellä eri teemoja. Kolmannelle kerralle, Yhdessä vanhempana, on laadittu erityisesti kysymyksiä tilanteeseen, jossa vauvaa odottaa kaksi vanhempaa. Niitäkin voi muokata tapaamisiin, joissa on yksin vauvaa odottavia vanhempia.

Teemakerrat sisältävät runsaasti kysymyksiä. Ohjaajana voit valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivimmat. Jututtamossa voitte pysähtyä rauhassa vanhempien ajatusten ja tuntemusten sekä vauvan pohtimisen äärelle.

 

Työntekijä ohjaajaparina

Voit ohjata Odottajan Jututtamon yhdessä Jututtamo-koulutuksen tai Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmänohjaajakoulutuksen käyneen työntekijän kanssa. Jos toinen ohjaaja on esimerkiksi terveydenhoitaja, vanhemmat saattavat kysyä synnytykseen, vauvan kasvuun, kehitykseen ja hoitoon liittyviä kysymyksiä. Vaikka ryhmän tavoitteena ei ole tiedon jakaminen, kysymyksiin voi vastata ja johdattaa niiden kautta pohtimaan vanhemman tunnekokemusta ja vauvan näkökulmaa.

 

Jututtamon aloitus

Kerro jokaisella kerralla Jututtamon toimintatavoista, sillä ne luovat ryhmään turvallisen ilmapiirin. Esittäytymiskierros pohjustaa avoimeen ajatustenvaihtoon ja osallistaa vanhemmat keskusteluun. Voit käyttää ehdotettuja alkuharjoituksia tai valita oman tavan tapaamisen aloittamiseen. Muistuta osallistujia, että he voivat kertoa itsestään juuri sen verran kuin haluavat. Jututtamon ideaa ja toimintatapoja on avattu tarkemmin ohjaajan oppaassa.

 

Lopuksi

Jokaisen kerran lopuksi voit kysyä myös palautetta: Mitkä olivat tärkeitä kysymyksiä? Mitä oivalluksia keskustelusta heräsi? Mitä kysymyksiä jäätte pohtimaan tapaamisen jälkeen?

 

Lukuvinkkejä

Helppolukuista tietoa vanhemmille vauvan aivojen kehittymisestä:
Huttu, T. ja Heikkinen, K. 2017. Pää edellä.  Näin tuet lapsesi aivojen kehitystä. WSOY.

Mentalisaatio vanhemmuudessa:
Mattila, L. ja Rantala, J. 2019. Mitä ihmettä? Opi ymmärtämään lapsesi mieltä. Gummerus.