Perheen arki lapsen silmin

Näitä keskusteluteemoja voi suurelta osin soveltaa kaikenikäisten lasten perheisiin. Osa teemoista on kohdistettu erityisesti pienten lasten vanhemmille (esimerkiksi päivähoidon aloitus), mutta keskustelukysymyksiä voi soveltaa kaikenikäisten lasten vanhemmille. Teemat mahdollistavat vuorovaikutteisen keskustelun ja asioita tarkastellaan niin lapsen kuin vanhemman näkökulmasta.