Monikulttuurinen Jututtamo

Monikulttuurisessa Jututtamossa tutustutaan eri taustoista ja kulttuureista tulleisiin vanhempiin. Siellä pohditaan yhdessä lapseen ja vanhemmuuteen liittyviä asioita mukavassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Vapaaehtoinen ohjaaja voi ohjata Monikulttuurisen Jututtamon yhdessä ammattilaisen ohjaajaparin kanssa.

Monikulttuurisen Jututtamon aiheet sopivat monenlaisiin vanhempienryhmiin tai esimerkiksi perhekahvilassa järjestettävään Jututtamoon. Keskustelukysymykset on suunniteltu niin, että ryhmässä voi olla niin kantasuomalaisia perheitä, maahanmuuttajaperheitä kuin kahden kulttuurin perheitä. Voit itse muokata kysymyksiä kaikenlaisille perheille sopiviksi.

Teemalehtisissä on kysymyksiä kolmeksi kerraksi:
Meidän perheemme
Lapsen maailma laajenee
Iloa ja voimia vanhemmuutee

Voit poimia ryhmällesi sopivat kysymykset haluamassasi järjestyksessä ja syventää niitä. Tee jatkokysymyksiä, joissa pohditaan vanhemman omaa ja lapsen näkökulmaa sekä mahdollisesti puolison näkökulmaa: mitä he ajattelevat ja tuntevat ja miten
heidän käyttäytymisensä vaikuttaa toinen toisiinsa.

Kerro jokaisella kerralla ryhmän toimintatavoista, sillä ne luovat ryhmään turvallisen ja avoimen ilmapiirin. Muistuta osallistujia, että he voivat kertoa itsestään ja perheestään juuri sen verran kuin haluavat. Toimintatapoja on avattu tarkemmin ohjaajan oppaassa.

Kerro, että Jututtamossa keskustellaan ensisijaisesti suomeksi, jotta kieltä opettelevat pääsevät harjoittelemaan suomen puhumista. Muitakin kieliä voi käyttää, jotta kaikki saisivat kerrottua ajatuksistaan. Keskusteluja käännetään suomeksi taitojen mukaan. Ryhmään voi pyytää myös tulkin.

Jos osallistujia on paljon, voit jakaa heidät pienempiin ryhmiin. Pyrkikää muodostamaan ryhmät niin, että osallistujat tutustuvat uusiin ihmisiin.

Aloita Jututtamo itsellesi luontevalla tavalla joko toimintatavoista, keskusteluteeman avauksesta tai esittäytymisestä. Jos jonkun osallistujan suomen kielen taito on huono, pidä keskustelun avaus lyhyenä.

Tutustumiskierroksella voit ohjaajana ensin esitellä itsesi ja kertoa lyhyesti omasta perheestäsi. Tämän on koettu herättävän luottamusta monikulttuurisissa ryhmissä. Pyydä sen jälkeen muita kertomaan etunimensä sekä lasten nimet ja iät. Osallistujia voi pyytää myös piirtämään perheensä tai valitsemaan pikkuesineet kuvaamaan perheenjäseniä.

Esittäytymisen yhteydessä voit jollakin kerralla pyytää osallistujia kertomaan oman ja lastensa etunimien tarinat. Osallistujat voivat kertoa esimerkiksi, tarkoittaako nimi jotain tai miten tai mistä syystä se on omistajalleen annettu.