Eskarista ekaluokalle

Eskarista ekaluokalle -teeman kysymykset on koottu arkilähtöisesti siitä elämänvaiheesta, jossa lapsi siirtyy koululaiseksi. Voit muotoilla kysymyksiä sen mukaan, kokoontuuko Jututtamo lasten ollessa vielä eskarissa tai koulun jo alettua.

Jos Jututtamoon osallistuvien lapset ovat menossa samaan kouluun, keskusteluihin kannattaa kutsua mukaan koulun edustaja. Koulun olisi hyvä kuulla vanhempien ajatuksia siitä, millaiset asiat muuttuvassa tilanteessa mietityttävät ekaluokkalaisten vanhempia ja mitkä innostavat. Ohjaaja voi myös halutessaan koota Jututtamossa vanhempien kysymyksiä yhteen ja kysyä niitä koululta ennen seuraavaa tapaamiskertaa. Keskustelukysymykset toimivat myös ilman koulun edustajan läsnäoloa. Kertaluonteinen Jututtamo voidaan järjestää myös esimerkiksi saman aikaan, jolloin lapset ovat opettajan johdolla tutustumassa kouluun.