Nuoren vanhempana

Nuoren vanhempana on välillä ihanaa, välillä vaikeaa.  Nuorten vanhemmille suunnatut Jututtamo-teemat antavat vanhemmille mahdollisuuden miettiä monipuolisesti omaa nuorta tämän kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Keskustelukysymykset mahdollistavat myös vanhemman omien kokemusten pohtimisen sekä kannustavat pohtimaan muuttuvaa suhdetta kasvavan nuoren ja vanhemman välillä. Nuorten asioita voidaan miettiä myös yhteisöllisestä näkökulmasta.

Tutustu myös teemoihin Tukka putkella, Työn ja perheen yhteensovittaminen ja Tunteet pelissä, jotka ovat Perheen arki lapsen silmin -osiossa. Poimi sieltä kysymyksiä nuorten vanhemmille suunnattuun Jututtamoon. Teemakeskustelun Yläkoululaisen vanhempana voi toteuttaa esimerkiksi vanhempainillassa. Silloin mukaan voi poimia kavereita koskevia kysymyksiä teemasta Nuori kotona ja vapaa-ajalla.