Jututtamon ohjaajalle

Hymyilevä nainen kahvikuppi kädessä.

Teemakeskusteluaineistot

Jututtamo-keskustelujen teemat on ryhmitelty eri otsikoiden alle ja niistä voi poimia yksittäisen teeman tai pitää useamman kerran Jututtamon, jossa on useita eri teemoja. Kun valmistaudut Jututtamoon, voit selailla muidenkin teemojen kysymyksiä ja valita sieltä sopivia.

Jokainen teemakeskustelulehti koostuu keskustelun avauksesta, tutustumisesta, keskustelukysymyksistä ja keskustelun päätöksestä. Keskustelun avaus sisältää teemaan johdattelevia ajatuksia, joita voit hyödyntää kertoessasi Jututtamo-kerran teemasta tai nostaa esiin Jututtamon aikana.

Tutustumiseen voit käyttää haluamaasi harjoitusta, joista on esimerkkejä myös Jututtamon ohjaajan oppaassa. Harjoituksen tulee olla helppo ja mukava, jotta sen avulla saadaan luotua avoin ja turvallinen ilmapiiri.

Keskustelukysymyksistä voit valita tilanteeseen sopivia kysymyksiä. Alussa on kevyempi aloituskysymys. Kysymyksiä on paljon, mutta kaikkia niitä ei ole tarkoitettu kysyttäväksi. Jo yhdenkin kysymyksen pohjalta voi lähteä syventämään keskustelua tai laajentamaan näkökulmia. Teemalehtisen lopussa on kysymys, jonka avulla Jututtamo-tapaaminen on mukava päättää.

Valmistaudu keskustelun ohjaamiseen myös Jututtamo-koulutuksessa saamasi koulutusmateriaalin ja Jututtamon ohjaajan oppaan avulla. Opas avaa Jututtamon ohjaamistapaa ja vertaisryhmän ohjaamiseen liittyviä asioita.